Рекламодателям

+ 359 876 807 110
+359 878 653 070
+359 877 450 180
bolexp.reklama@gmail.com

Цены на рекламу в газете и журнале

kareta

Ценоразпис  от  2016 г.

За реклама във вестник  2016 година в 12  броя (контракт за 12 месяца):

Лого на главна страница – 190 лева        (55 x 15)
1/16 страница цветна —       330 лева       (105 x 65)
1/8 страница цветна –        480 лева        (130 x 105)
1/ 6 страница цветна –       550 лева        (120 x 140)
1/ 4 страница цветна –       850 лева        (210 x 130)
1/ 3 страница цветна –       940 лева        (260 x 140)
1/ 2 страница цветна –       1600 лева      (260 x 210)
Цяла страница цветна–     2200 лева      (260 x 320)

Последна страница —            3300 лева     (260 х 320)

1/ 16 страница ч/б —            130 лева           (105 х 65)
1/8 страница ч/б –              170 лева           (130 x 105)
1/ 6 страница ч/б —              230 лева          (130 x 140)
1/ 4 страница ч/б –             330 лева           (210 x 130)
1/ 3 страница ч/б —              400 лева          (260 x 130)
1/ 2 страница ч/б –             570 лева          (260 x 210)
Цяла страница ч/б –          900 лева          (260 x 320)


За реклама в списание 2016 година  в броя: (всички страници са цветни):

1/8 страница – 250 лева
1/ 6 страница – 300 лева
1/ 4 страница — 350 лева
1/ 3 страница — 450 лева
1/ 2 страница – 600 лева
Цяла страница – 1000 лева
Фолио (2 страници) – 1800 лева

 

При поръчка на половин и цяла страница се включава и каре в вестника съответно ¼ и ½ .

Банери на сайтовете ни:

Активен банер на сайта www.bolexp.ru — 200 лв

Активен банер на сайта www.bgprint.ru — 200 лв

При поръчка на сума повече 700 лв банер на сайта влиза в сумата.

Рекламни пакети:

1) 1/16 вестник + 1/8 списание — 450 лева
2) 1/8 вестник + 1/8 списание — 550 лева
3) 1/8 вестник + ¼ списание — 650 лева
4) 1/ 4 вестник + 1/ 4 списание — 850 лева
5) 1/8 вестник + 1/8 списание + активен банер на сайта (bolexp.ru или bgprint.ru) — 750 лева
6) 1/8 вест +1/8 спис + 1 банер на сайтовете + изработка на сайт с уникален дизайн — 1600 лева

Начин на плащане – всеки един удобен за клиента.
Цените сабез включен ДДС 20%.

Top